Dead Cells Wiki
Advertisement

Biomy to różne obszary w Dead Cells, przez które muszą przejść gracze.[1] Obecnie istnieje siedemnaście biomów, z planami dodania kolejnych.

W ramach każdego cyklu biomy są generowane proceduralnie w ramach określonych parametrów biome. To kładzie nacisk na rozgrywkę na adaptację, a nie na zapamiętywanie, przy jednoczesnym zachowaniu wyraźnego odczucia każdego biome. Kolejność, w jakiej napotkasz biomy, oraz ogólna lokalizacja ich wyjść są z góry określone.

Z wyjątkiem Czarnego Mostu, Niewygodnej Krypty, Pokoju Zegarowego i Sali Tronowej, każdy biome zawsze zawiera sklep i przynajmniej jedną skrzynię skarbów.

Po wyjściu z każdego biomu gracz wchodzi do pokoju kolekcjonera. Tutaj może oddać znalezione plany (blueprints), wydawać komórki, wchodzić do Czasowych i Doskonałych Drzwi jeżeli spełnią wymagania oraz mogą uzupełnić swoje zdrowie jak i mikstury zdrowia. Czas spędzony w pobliżu skrzyń ze skarbami oraz w sklepach i pokoju kolekcjonera nie liczy się do drzwi czasowych (czas jest w tych momentach wstrzymany).

Uwaga: skalowanie statystyk przeciwnika i pułapki za pomocą poziomów działa nieco inaczej niż skalowanie obrażeń i zdrowia gracza za pomocą statystyk - chociaż obrażenia i zdrowie początkowo skalują się wykładniczo przy użyciu odpowiednio baz 1,09 i 1,08, w kodzie zwanym też są dodatkowe czynniki mnożniki skali na poziom ”z wartościami 0,55 i 0,12 odpowiednio dla obrażeń i zdrowia. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób modyfikują one formuły wykładnicze, by wytworzyć ostatecznego wroga i statystyki pułapki.

W wielu biomach znajdziesz również zestaw drzwi z maksymalnie czterema okręgami w losowo rozmieszczonych miejscach. Można je odblokować dopiero po uzyskaniu niezbędnej liczby Komórek Macierzystych Bossa, które są uzyskiwane tylko po wykonaniu pełnego przebiegu i odblokowaniu dalszych wyzwań.Zobacz Biomes Table dla skondensowanego widoku.

Etap pierwszy: Kwatera Więźniów[ | ]

The Prisoners' Quarters
Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji.

Etap drugi:[ | ]

Promenada Skazańców[ | ]

The Promenade of the Condemned
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 3
 • Gear Level: 2
 • Scrolls of Power: 1
 • Dual-Stat Scrolls: 2
 • Enemies: Zombies, Grenadiers, Runners, Bats, Protectors, Bombardiers (1+ BSC, replace Grenadiers), Kamikazes (1+ BSC);
 • Exits: Ramparts, Prison Depths, Ossuary
 • Timed Door: 2 minutes (Assault Shield blueprint)
 • Traps: Spikes, spiked balls
 • Cell doors: 1 cell - weapon shop; 2 cells - cells ; 3 cells - chest; 4 cells - chest
 • Runes: Vine Rune

The Toxic Sewers[ | ]

The Toxic Sewers
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 3-5
 • Gear Level: 2
 • Scrolls of Power: 1
 • Dual-Stat Scrolls: 2 (Brutality/Survival) (Tactics/Survival)
 • Enemies: Zombies, Scorpions, Disgusting Worms, Undead Archers; Grenadiers (only while 1+ BSC are active); Bombardiers (only while 4 BSC are active, replace Grenadiers), Purulent Zombie (Sewers) (only while 4 BSC are active, replace Zombies).
 • Exits: Ramparts, Ancient Sewers
 • Timed Door: 2 minutes
 • Traps: Poisoned water.
 • Cell doors: 1 cell - chest; 2 cells - cursed chest; 4 cells - chest
 • Runes: Teleportation Rune

Etap trzeci:[ | ]

The Ramparts[ | ]

The Ramparts
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 6-8
 • Gear Level: 3
 • Scrolls of Power: 2
 • Dual-Stat Scrolls: 2
 • Enemies: Zombies, Undead Archers, Flying Biters, Inquisitors, Shield Bearers; Slashers (only while 1+ BSC are active); Cannibals (only while 4 BSC are active, replace Slashers), Zombies and Undead Archers stop to appear (only while 4 BSC are active).
 • Exit: Black Bridge; Insufferable Crypt (only while 3 BSC are active)
 • Timed Door: 8 minutes
 • Traps: Gaps between towers, water
 • Cell doors: 2 cells - food shop; 3 cells - exit to The Insufferable Crypt, cursed chest; 4 cells - cursed chest

Ancient Sewers[ | ]

The Ancient Sewers
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 7-10
 • Gear Level: 3
 • Scrolls of Power: 4
 • Enemies: Zombies, Purulent Zombies (Sewers), Corpse Worms (spawned by Purulent Zombies (Sewers)), Shield Bearers (rare), Flying Biters, Scorpions, Disgusting Worms, Kamikazes, Spikers (with 1+ BSC, Kamikazes spawn in packs of 2-3).
 • Exit: Insufferable Crypt
 • Traps: Poisoned water, spiked balls, spikes.
 • Cell doors: 1 cell - Cursed Chest; 3 cells - cursed chest

Ossuary[ | ]

The Ossuary
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 8-10
 • Gear Level: 4
 • Scrolls of Power: 3
 • Dual-Stat Scrolls: 1
 • Enemies: Zombies, Shield Bearers, Slashers, Shockers, Lacerators, Thornies, Spawners, Corpse Juice (spawned from Spawners); Dark Trackers, reduced Zombie spawns (only while 1+ BSC are active).
 • Exits: Black Bridge
 • Timed Door: 8 minutes (Marksman's Bow Blueprint)
 • Runes: Ram Rune

Prison Depths[ | ]

The Prison Depths
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 7-9
 • Gear Level: 3
 • Scrolls of Power: 1
 • Dual-Stat Scrolls: 0
 • Enemies: Zombies, Slashers, Foggers, Hammers, Kamikazes, Lacerator, Corpse Biters (spawned by Hammer)
 • Exit: Ossuary
 • Traps: Spiked balls, spikes, and some slowing water.
 • Cell doors: 2 cell - chest, 3 cell - Cursed Chest

Pierwszy Boss:[ | ]

The Black Bridge[ | ]

The Black Bridge
Click to see more detailed information
 • Enemies: The Concierge
 • Enemy Tier: 11
 • Exit: Stilt Village, Slumbering Sanctuary
 • Timed Door (after the fight): 15 minutes (Root Grenade blueprint)
 • Perfect Door (after the fight): Flawless fight (Legendary item)
 • Runes: Challenger Rune

Insufferable Crypt[ | ]

The Insufferable Crypt
Click to see more detailed information
 • Enemies: Conjunctivius
 • Enemy Tier: 11
 • Perfect Door (after the fight): Flawless fight (Legendary item)
 • Exit: Slumbering Sanctuary, Graveyard

Etap czwarty:[ | ]

Stilt Village[ | ]

The Stilt Village
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 11-13
 • Gear Level: 4
 • Scrolls of Power: 3
 • Dual-Stat Scrolls: 1
 • Enemies: Purulent Zombies (Sewers), Corpse Worms (spawned from Purulent Zombies (Sewers)), Weaver Worms (spawns from worm eggs), Pirate Captains, Kamikazes, Zombies; Maskers (only while 1+ BSC are active); Inquisitors, no more Zombie spawns (only while 2+ BSC are active); Runners (only while 4 BSC are active)
 • Exit: Clock Tower, Forgotten Sepulcher

Graveyard[ | ]

The Graveyard
Click to see more detailed information

Slumbering Sanctuary[ | ]

The Slumbering Sanctuary
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 12-14
 • Gear Level: 4
 • Scrolls of Power: 3
 • Dual-Stat Scrolls: 1 (Brutality/Survival)
 • Enemies:
 • Exit: Clock Tower, Forgotten Sepulcher
 • Traps: Spikes, spiked balls
 • Cell doors: 1 cell - cursed chest, 2 cell - food seller
 • Runes: Spider Rune

Etap piąty:[ | ]

Forgotten Sepulcher[ | ]

The Forgotten Sepulcher
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 15-17
 • Gear Level: 5
 • Scrolls of Power: 5
 • Enemies: Trackers, Inquisitors, Lacerators, Cleavers, Kamikazes, Shockers (3+ BSC, Kamikazes spawn in packs of 2-3), Shield Bearers (1+ BSC), Inquisitors appear more often (4 BSC).
 • Exit: Clock Room
 • Timed Door: 26 minutes
 • Traps: Spikes, breaking lamps
 • Cell doors: 1 cell - cursed chest; 2 cells - chained items; 3 cells - cursed chest; 4 cells - chained items

Clock Tower[ | ]

The Clock Tower
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 16-18
 • Gear Level: 5
 • Scrolls of Power: 2
 • Dual-Stat Scrolls: 3
 • Enemies: Dark Trackers, Cannibals, Bombardiers, Bats, Undead Archers (1+ BSC Dark Trackers spawn more frequently and in pairs).
 • Exit: Clock Room
 • Traps: Spikes, and spiked balls
 • Cell doors: 1 cell - Weapon Seller, 2 cells - cells, Bell, 3 cells - chest
 • Bell Tower Key: Look for the 4 Bells and hit them once from low to high pitch.

Cavern[ | ]

Cavern
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 14-18
 • Gear Level: 7
 • Scrolls of Power: 2
 • Dual-Stat Scrolls: 3
 • Enemies: Ground Shakers, Inquisitors, Demons, Lacerators, Slammers
 • Exit: Guardian's Haven
 • Traps: Lava, magnetic bombs, spikes, rotating spiked balls, electric fields
 • Cell doors: 4 cells - cursed chest; Festive Outfit
 • Garland Key: Look for a vine passage in the ceiling, often near a shop.

Drugi Boss:[ | ]

Clock Room[ | ]

The Clock Room
Click to see more detailed information
 • Enemies: The Time Keeper
 • Enemy Tier: 21 (the Time Keeper's Brutality and Survival tiers are set to 17)
 • Perfect Door (after the fight): Flawless fight (Legendary item)
 • Exit: High Peak Castle

Guardian's Haven[ | ]

Haven
Click to see more detailed information

Etap szósty: High Peak Castle[ | ]

High Peak Castle
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 22-24
 • Gear Level: 6
 • Scrolls of Power: 1
 • Dual-Stat Scrolls: 2
 • Enemies: Guardian Knights, Lancers, Catchers, Inquisitors.
 • Exit: Throne Room
 • Traps: Spikes and spiked balls

Trzeci Boss: Throne Room[ | ]

The Throne Room
Click to see more detailed information

Etap siódmy: Astrolab[ | ]

Astrolab
Click to see more detailed information
 • Enemy Tier: 44
 • Gear Level: 10
 • Dual-Stat Scrolls: 2
 • Enemies: Bombers, Defenders, Failed Experiments, Magistrates of Death, Slammers
 • Exit: Observatory
 • Traps: Electric field, projectiles, spikes, pits, lava

Czwarty Boss: Observatory[ | ]

Observatory
Click to see more detailed information
 • Enemies: The Collector
 • Enemy Tier: 47
 • Exit: Prisoners' Quarters

Scrapped biomes[ | ]

Repository of the Architects[ | ]

Technically inaccessible stage. The entrance was behind the door that required 5 boss cells to open in the Graveyard. Upon altering the number of inoculated boss cells and entering the stage it could be seen that it had the same 'darkness' mechanic as the Forgotten Sepulcher. Only enemies present in the stage appeared to be Cannibals, which were a lot stronger than usual. The majority of the stage was locked behind a door that required the 'Key' key to open.

References[ | ]

Advertisement