Dead Cells Wiki
Advertisement

Dokumentacja szablonu

[ odśwież ]

Uwaga: powyższy szablon może być całkowicie lub częściowo niewidoczny. więcej o dokumentacjach
Przejdź na stronę Szablon:Navboks/dokumentacja (edytuj), aby wprowadzić zmiany w dokumentacji tego szablonu.

Szablon pozwalający na szybkie i łatwe tworzenie jednolitych szablonów nawigacyjnych.

Szablon korzysta z modułu NavboxBuilder do generowania szablonu. Jeśli szablon nie działa, może być to spowodowane brakiem rozszerzenia Scribunto. Jeśli tak jest, wyślij prośbę o włączenie przez Specjalna:Kontakt.

Użycie

Szablon posiada wiele parametrów o różnych zastosowaniach. Poniżej znajduje się przykładowa składnia użycia.

{{Navboks
| Szablon = 
| Tytuł  = 
| Stan  = 
| Góra  = 
| Dół   = 

| Grupa 1 = 
| Lista 1 = 

| Grupa 2 = 
| Lista 2 = 
}}

Parametry

Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych parametrów. Wymagane jest podanie przynajmniej jednej listy, żeby navboks się pojawił. Poza tym wszystkie parametry są opcjonalne.

Główne

 • Title – tytuł navboksa.
 • Links – linki pojawiające się w po lewej stronie paska tytułowego.
  • Można tutaj używać wikiskładni.
  • Podanie Title jest wymagane, aby się pojawiły.
 • State – czy navboks powinien domyślnie być zwinięty czy rozwinięty.
  • Wartości: collapsed lub expanded (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
  • Podanie Title jest wymagane, aby zwijanie działało.
 • Above i Below – pola powyżej i poniżej sekcji oraz obrazów.
 • Left image i Right image – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
  • Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.

Sekcje

Sekcje zawierają wszystkie listy o tym samym lub większym numerze, aż do następnej sekcji.

 • Header n – nagłówek sekcji.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
  • Wymagana przynajmniej jedna niepusta lista, aby sekcja się pojawiła.
 • State n – czy sekcja powininna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
  • n – numer istniejącego nagłówka sekcji.
  • Wartości: collapsed lub expanded (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
 • Header state – jak wyżej, ale dotyczy wszystkich nagłówków
  • Wartości: collapsed lub expanded (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
  • Może być nadpisane przez State n
 • Layout n – czy sekcja powinna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
  • Może być użyty bez Header n, aby stworzyć osobną sekcję bez nagłówka.
  • Wartości: table lub horizontal (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości spowodują użycie domyślnej (table).

Układ tabeli (table)

Sytandardowy układ z listami i podlistami.

 • Left image n i Right image n – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
  • n – numer istniejącego nagłówka sekcji.
  • Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.

Układ poziomy (horizontal)

Poziomy układ z listami w postaci kolumn. Podlisty nie są wspierane i będą traktowane jak zwykłe listy.

 • Per row n – maksymalna liczba list na wiersz.
  • n – numer istniejącej sekcji.
  • Wartości: dowolna liczba ponad 1.
  • Liczba kolumn ciągle jest ograniczona potrzebnym miejscem. Nie da się więcej niż na ile pozwoli flexbox.
 • Span n – rozpiętość danej listy.
  • n – numer istniejącej listy.
  • Value: dowolna liczba między 0 a odpowiednim Per row n

Listy

 • List n – pojedynczy wiersz z listą linków.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
 • Group n – tytuł listy.
  • n – numer istniejącej listy lub podlisty.

Podlisty pojawią się jako wpisy wewnątrz grupy o tym samym n.

 • List n.m – pojedynczy wiersz z listą linków.
  • n i m – dowolne dodatnie liczby całkowita.
 • Group n.m – tytuł podlisty.
  • n and m – numery istniejącej podlisty.

Style

 • Navbox class i Navbox style – stosowane do głównego elementu navboksa.
 • Title class i Title style – stosowane do paska tytułu.
 • Base class i Base style – stosowane do wszystkich grup, podgrup, nagłówków sekcji, pól powyżej i poniżej zawartości.
 • Above class i Above style – stosowane do pola powyżej zawartości.
 • Below class i Below style – stosowane do pola poniżej zawartości.
 • Image class i Image style – stosowane do wszystkich pól z obrazami.
 • Left image class i Left image style – stosowane do głównego lewego pola obrazu.
 • Right image class i Right image style – stosowane do głównego prawego pola obrazu.
 • Header class i Header style – stosowane do wszystkich nagłówków sekcji.
 • Header n class i Header n style – stosowane do nagłówka sekcji o numerze n.
 • Left image n class i Left image n style – stosowane do lewego pola obrazu sekcji o numerze n.
 • Right image n class i Right image n style – stosowane do prawego pola obrazu sekcji o numerze n.
 • Group class i Group style – stosowane do wszystkich grup.
 • Subgroup class i Subgroup style – stosowane do wszystkich podgrup.
 • Group n class i Group n style – stosowane do grupy o numerze n.
 • Group n.m class i Group n.m style – stosowane do podgrupy okreśolnej numerami n i m.
 • List class i List style – stosowane do wszystkich list.
 • List n class i List n style – stosowane do listy o numerze n.
 • List n.m class i List n.m style – stosowane do podlisty okreśolnej numerami n and m.

Domyślne wartości parametrów

Wszystkie powyższe parametry mogą zostać użyte przy wywoływaniu modułu Moduł:Navbox (tj. {{#invoke:navbox|create}}). Parametry podane w ten sposób mogą zostać nadpisane przez podanie parametrów do szablonu, który wywołał moduł.

Oznacza to, że można podać domyślne parametry poprzez edycję szablonu {{Navboks}}, które w razie potrzeby zostaną nadpisane, gdy dany parametr zostanie podany ponownie przy użyciu szablonu.

Kategoryzacja

Rozważ dodanie powstałego szablonu nawigacyjnego do kategorii Szablony nawigacyjne dodając poniższy kod na końcu kodu szablonu:

<noinclude>[[Kategoria:Szablony nawigacyjne]]</noinclude>

Przykłady

Poniżej znajdziesz kilka przykładów pokazujących co oraz jak można osiągnąć.

Tytuł i kilka wierszy

{{Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum

| Grupa 1 = Dolor
| Lista 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| Grupa 2 = Sit
| Lista 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
}}

Zwijany navboks

{{Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum
| Stan = zwinięty
...
}}

Linki do szablonu

{{Navboks
| Szablon = Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum
...
}}

Tytuł i grupy nie są wymagane

{{Navboks
| Grupa 1 = Dolor
| Lista 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| Lista 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
}}

Pola góra i dół

{{Navboks
...
| Góra = In pellentesque sapien justo
| Dół = Vel accumsan justo pulvinar non
...
}}

Sekcje

{{Navboks
...
| Grupa 1 = Dolor
| Lista 1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Nagłówek 2 = Mauris scelerisque | Grupa 2 = Sit | Lista 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
| Nagłówek 10 = Duis ornare aliquet | Grupa 11 = Curabitur sem ex | Lista 11 = faucibus · eu maximus · sit · amet
| Grupa 12 = Vestibulum | Lista 12 = Cras · laoreet · ex · at · efficitur · auctor }}

Zwijane sekcje

{{Navboks
...
| Nagłówek 1 = Mauris scelerisque
| Stan 1 = rozwinięty
| Grupa 1 = Sit
| Lista 1 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
| Nagłówek 2 = Duis ornare aliquet | Stan 2 = zwinięty | Grupa 2 = Curabitur sem ex | Lista 2 = faucibus · eu maximus · sit · amet
| Grupa 3 = Vestibulum | Lista 3 = Cras · laoreet · ex · at · efficitur · auctor }}

Obrazy

{{Navboks
...
| Lewy obraz = [[File:Example.jpg|x166px]]
...
| Nagłówek 2 = Mauris scelerisque
| Prawy obraz 2 = [[File:Example.jpg|x25px]]
...
| Nagłówek 10 = Duis ornare aliquet
| Prawy obraz 10 = [[File:Example.jpg|x53px]]
...
}}

Podgrupy

{{Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum

| Grupa 1 = Dolor
| Grupa 1.1 = Sit
| Lista 1.1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Grupa 1.2 = Amet
| Lista 1.2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Grupa 2 = Quisque
| Lista 2.1 = Mauris · facilisis · condimentum · pretium
| Lista 2.2 = Proin · dictum · dui · felis
}}

Stylowanie

{{Navbox
...
| Tytuł class = color2
| Grupa style = color: red;
| Lista style = color: blue;
| Lista 12 style = color: green;
}}

Trochę wszystkiego

{{Navboks
| Szablon = Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum
| Stan = zwinięty
| Góra = Cras laoreet, ex at efficitur auctor
| Dół = Nunc vel condimentum tellus

| Grupa 1 = Dolor
| Lista 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| Grupa 2 = Sit
| Lista 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Nagłówek 10 = Bibendum
| Stan 10 = rozwinięty
| Prawy obraz 10 = [[File:Example.jpg|x43px]]
| Grupa 10 = Curabitur 
| Grupa 10.1 = Dolor
| Lista 10.1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Grupa 10.2 = Sit
| Lista 10.2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Nagłówek 20 = Aenean est lectus
| Stan 20 = zwinięty
| Lista 20 = Vestibulum · ante · ipsum · primis in faucibus · orci · luctus · et ultrices · posuere · cubilia · Curae

| Grupa style = width: 75px
| Baza style = color: navy
}}
Advertisement